Đầu xiết ty răng 6,8,10,12 và các dụng cụ thi công thạch cao

285.000