Đinh dù 100/con hộp

200.000 

Đinh dù dùng cho máy bắn đinh mini