Đinh kẹp ống D20 ,100 con /hộp

250.000 

đinh kep ống D20 dùng cho máy đóng đinh mini