Đinh treo tranh/hộp 100 con

200.000 

Đinh treo tranh chuyên dùng cho máy bắn đinh mini ,

thân đinh làm bằng thép cứng

đường kính thân đinh  D = 3mm chiều dái đinh = 2,5cm