KHUNG NÂNG TẤM TRẦN THẠCH CAO CHIỀU CAO 3,4m và 4,7m

5.500.000 

khung nâng tấm trần thạch cao

có 2 loại :

loại 3,4m giá 5.500.000 đ

loại 4,7m giá 6.500.000 đ