máy khoan đục bê tông pionjar thụy điển

8.500.000