máy uốn ống điện kèm 4 khuôn 16+20+25+32

1.800.000