Máy bắn đinh bê tông dùng điện + tặng kèm 3 hộp đinh ST15

1.350.000 

máy bắn đinh ST15 ,ST18  làm nẹp điện nhanh

Máy tặng kèm 2 hộp đinh mổi hộp có 1000 cây đinh

giá 1350k một bộ tặng 2 hộp đinh ST15 và bao ship