Máy bắn đinh Pê tông dùng điện + tặng kèm 2 hộp đinh ST15

1.350.000