dụng cụ luồn dây điện

1.350.000 

dụng cụ thụt luồn dây điện , có kèm dây cáp thép 30m

sử dụng vĩnh cửu