Máy uốn sắt và sửa sắt thủy lực D25

14.500.000 

Máy uốn sắt thủy lực thế hệ D25 mới có thể uốn và nắn sắt cong và sửa sắt méo , dể dàng khiêng đến nơi sắt cần bẻ để nắn uốn