wacker newson BH23

13.500.000 

máy đục bê tông xăng hàng của Đức đang dùng tốt