Máy quấn kẽm Max – RB395 , RB515 hàng Nhật

2.850.000 

cung cấp các loai máy quấn kẽm Nhật và các loại cuộn kẽm