máy xoa vữa có đèn và đánh bột

1.950.000 

máy xoa vữa đa năng