Máy xoa vữa trát tường xài pin

2.500.000 

máy xoa vữa pin bao gồm hai pin 10 cell một sạc và 2 miếng xoa đen + 2 tờ giấy nhám và 1 cây đánh bột

nếu mua thêm cây nối dài để làm nền thì giá là 500.000 ngàn nữa